Istniejemy, by przywrócić światu Osoby z autyzmem –

stworzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji

na każdym etapie życia od momentu diagnozy.