Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

keyboard_arrow_up

Droga do samodzielności osób z autyzmem

Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom zagrożonym lub dotkniętym ubóstem i wykluczeniem społ. z woj. lubuskiego poprzez:

  • zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami autystycznymi (w tym 8 K) z woj. lubuskiego (wg K.c.) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ., świadczonych przez 4 asystentów osoby niepełnosprawnej (K i/lub M) prowadzące do wzrostu poziomu usamodzielnienia tych osób (CEL GŁÓWNY),
  • zwiększenie kompetencji 48 rodziców (opiekunów prawnych; K i/lub M) ukierunkowane na zwiększenie samodzielności ich podopiecznych (CEL POŚREDNI).
Dofinansowanie projektu z UE: 1 540 408,83 zł

O projekcie

Najwyższe standardy edukacji w przedszkolu "Dalej Razem"

Celem projektu jest zwiększenie do VI 2019 możliwości w zakresie wyrównywania deficytów wynikających z niepełnosprawności u dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Dalej Razem, przez rozszerzenie i wdrożenie dodatkowej oferty specjalistycznej, a także udoskonalenie kompetencji nauczycieli zwiększających efektywność pracy.
Dofinansowanie projektu z UE: 274 794,37 zł

O projekcie

Wsparcie przedszkolne dzieci w Żaganiu

 
Dofinansowanie projektu z UE: ??? ???,?? zł

O projekcie