Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Projekty współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

keyboard_arrow_up

Droga do samodzielności osób z autyzmem II

1. Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych.
 

2. Termin realizacji projektu

01 kwietnia 2020 r. - 31 marca 2023 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • diagnoza i wyznaczenie ścieżki rozwoju
 • zajęcia wspierające samodzielność
 • trening samodzielności wsparcie dzienne
 • trening samodzielności wsparcie nocne

4. Harmonogram realizacji projektu 2020 / 2021

 • diagnoza i wyznaczenie ścieżki rozwoju – od kwietnia 2020 do czerwca 2020
 • zajęcia wspierające samodzielność - od czerwca 2020 do marca 2021
 • trening samodzielności wsparcie dzienne - od czerwca 2020 do marca 2021
 • trening samodzielności wsparcie nocne - od czerwca 2020 do marca 2021

5. Rekrutacja do projektu

 • Projekt jest skierowany do osób ze spektrum autyzmu od 16 roku życia.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Wartość projektu

1 111 833,30 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

1 053 833,30 zł
 

O projekcie

Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem V

1. Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie Osobom z autyzmem szans na rozwój i niezależność w stopniu umożliwiającym Im jak największą samodzielność. Tworząc sojusz podopiecznych, terapeutów i rodziców/opiekunów będziemy niwelować przeszkody jakie niesie ze sobą autyzm: trudności w komunikowaniu, w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych oraz w obszarze zachowań.
 

2. Termin realizacji projektu

01 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2022 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • terapia usamodzielniająca Osoby z autyzmem
 • zajęcia logopedyczne dla Osób z autyzmem
 • wsparcie psychologiczne opiekunów Osób z autyzmem

4. Harmonogram realizacji projektu 2020 / 2021

 • terapia usamodzielniająca Osoby z autyzmem – od kwietnia 2020 do marca 2021
 • zajęcia logopedyczne dla Osób z autyzmem - od kwietnia 2020 do marca 2021
 • wsparcie psychologiczne opiekunów Osób z autyzmem - od kwietnia 2020 do marca 2021

5. Rekrutacja do projektu

 • Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia ze spektrum autyzmu oraz dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Wartość projektu

1 344 940,39 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

1 277 155,39 zł
 

O projekcie

Mieszkam sam

1. Cele projektu

Zwiększenie samodzielności osób z autyzmem oraz ich kompetencji do funkcjonowania poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych.
 

2. Termin realizacji projektu

1 kwietnia 2021 r. - 31 marca 2024 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • Trening mieszkalnictwa
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy
 • Mentoring

4. Harmonogram realizacji projektu 2021 / 2022

 • Trening mieszkalnictwa – od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy - od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • Mentoring - od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

5. Rekrutacja do projektu

 • Wsparcie udzielane w ramach projektu jest skierowane do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od 16 roku życia.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Wartość projektu

585 870,00 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

555 870,00 zł
 

O projekcie