Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Projekty współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

keyboard_arrow_up

Droga do samodzielności osób z autyzmem III

1. Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych.
 

2. Termin realizacji projektu

01 kwietnia 2023 r. - 31 marca 2026 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • zajęcia wspierające samodzielność (wsparcie dietetyka, psychologa i logopedy)
 • trening samodzielności wsparcie dzienne
 • trening samodzielności wsparcie nocne

4. Harmonogram realizacji projektu 2023 / 2024

 • zajęcia wspierające samodzielność - od kwietnia 2023 do marca 2024
 • trening samodzielności wsparcie dzienne - od kwietnia 2023 do marca 2024
 • trening samodzielności wsparcie nocne - od kwietnia 2023 do marca 2024

5. Harmonogram realizacji projektu 2024 / 2025

 • zajęcia wspierające samodzielność - od kwietnia 2024 do marca 2025
 • trening samodzielności wsparcie dzienne - od kwietnia 2024 do marca 2025
 • trening samodzielności wsparcie nocne - od kwietnia 2024 do marca 2025

6. Harmonogram realizacji projektu 2025 / 2026

 • zajęcia wspierające samodzielność - od kwietnia 2025 do marca 2026
 • trening samodzielności wsparcie dzienne - od kwietnia 2025 do marca 2026
 • trening samodzielności wsparcie nocne - od kwietnia 2025 do marca 2026

7. Rekrutacja do projektu

 • Projekt jest skierowany do osób ze spektrum autyzmu od 16 roku życia.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

8. Wartość projektu

 • I rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024 – 1 882 477,60 zł
 • II rok projektowy 01.04.2024 - 31.03.2025 – 1 985 827,20 zł
 • III rok projektowy 01.04.2025 - 31.03.2026 – 2 095 261,60 zł

9. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

 • I rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024 – 1 863 416,83 zł
 • II rok projektowy 01.04.2024 - 31.03.2025 – 1 965 736,93 zł
 • III rok projektowy 01.04.2025 - 31.03.2026 – 2 074 076,99 zł

O projekcie

Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem VI

1. Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie Osobom z autyzmem szans na rozwój i niezależność w stopniu umożliwiającym Im jak największą samodzielność. Tworząc sojusz podopiecznych, terapeutów i rodziców/opiekunów, będziemy niwelować przeszkody, jakie niesie ze sobą autyzm: trudności w komunikowaniu, w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych oraz w obszarze zachowań.
 

2. Termin realizacji projektu

01 kwietnia 2022 r. - 31 marca 2023 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • terapia usamodzielniająca Osoby z autyzmem
 • zajęcia wspierające terapię podstawową
 • wsparcie psychologiczne opiekunów Osób z autyzmem

4. Harmonogram realizacji projektu 2022 / 2023

 • terapia usamodzielniająca Osoby z autyzmem – od kwietnia 2022 do marca 2023
 • zajęcia wspierające terapię podstawową - od kwietnia 2022 do marca 2023
 • wsparcie psychologiczne opiekunów Osób z autyzmem - od kwietnia 2022 do marca 2023

5. Rekrutacja do projektu

 • Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia ze spektrum autyzmu oraz dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6. Wartość projektu

1 757 662,92 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

1 738 750,00 zł
 

O projekcie

Mieszkam sam

1. Cele projektu

Zwiększenie samodzielności osób z autyzmem oraz ich kompetencji do funkcjonowania poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych.
 

2. Termin realizacji projektu

1 kwietnia 2021 r. - 31 marca 2024 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • Trening mieszkalnictwa
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy
 • Mentoring

4. Harmonogram realizacji projektu 2021 / 2022

 • Trening mieszkalnictwa – od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy - od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • Mentoring - od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

5. Harmonogram realizacji projektu 2022 / 2023

 • Trening mieszkalnictwa – od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy - od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
 • Mentoring - od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

6. Harmonogram realizacji projektu 2023 / 2024

 • Trening mieszkalnictwa – od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
 • Trening mieszkalnictwa wyjazdowy - od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
 • Mentoring - od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

7. Rekrutacja do projektu

 • Wsparcie udzielane w ramach projektu jest skierowane do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu od 16 roku życia.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Wymagane dokumenty to: diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

8. Wartość projektu

 • I rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 559 886,40 zł
 • II rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 611 428,80 zł
 • III rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024: 706 239,00 zł

9. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

 • I rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 530 400,00 zł
 • II rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 581 942,40 zł
 • III rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024: 670 927,00 zł

Zapytanie ofertowe z dn. 21.12.2022 w sprawie realizacji audytu zewnętrznego projektu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10 w Zielonej Górze zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w sprawie realizacji audytu zewnętrznego projektu pn. „Mieszkam sam”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Treść zapytania oraz załączniki znajdują się na skanach poniżej.
 


Załączniki


Wyniki prowadzonego postępowania

W związku z zakończeniem postępowania w ramach zapytania ofertowego w sprawie realizacji audytu zewnętrznego projektu pn. "Mieszkam sam", informujemy, że wybrano wykonawcę:

Biuro Audytu i Analiz
Krzysztof Marciniec
os. Konstytucji 3 Maja 23D/49
67-100 Nowa Sól
 


O projekcie
Zapytania ofertowe

Dalej Razem dla Ukrainy

1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest pomoc uchodźcom z Ukrainy w obliczu działań wojennych na jej terytorium. Pomocą objęte będą rodziny z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Otrzymają wsparcie bytowe, jak i terapeutyczne.
 

2. Termin realizacji projektu

14 marca 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Wyposażenie lokali mieszkalnych
 • Pomoc terapeutyczna
 • Zakup pomocy terapeutycznych

4. Harmonogram realizacji projektu 2021 / 2022

 • wynajęcie lokali mieszkalnych i ich wyposażenie – marzec 2022 i czerwiec 2022
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – od marca 2022 do grudnia 2022
 • pomoc terapeutyczna – od marca 2022 do grudnia 2022
 • zakup pomocy terapeutycznych – od marca 2022 do grudnia 2022

5. Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie zgłosiło się do przyjęcia uchodźców z dziećmi z autyzmem i beneficjenci zostali do nas skierowani.
 

6. Wartość projektu

661 700,00 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

661 700,00 zł
 

O projekcie

Dalej Razem dla Ukrainy II

1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest pomoc uchodźcom z Ukrainy w obliczu działań wojennych na jej terytorium. Pomocą objęte będą rodziny z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Otrzymają wsparcie bytowe, jak i terapeutyczne.
 

2. Termin realizacji projektu

1 stycznia 2023 r. - 30 czerwca 2023 r.
 

3. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zakup pomocy terapeutycznych
 • Najem pomieszczeń do terapii

4. Harmonogram realizacji projektu 2023

 • Zakwaterowanie i wyżywienie – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023
 • Zajęcia terapeutyczne – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023
 • Zakup pomocy terapeutycznych – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023
 • Najem pomieszczeń do terapii – od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023

5. Rekrutacja do projektu

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest skierowane do uchodźców z Ukrainy z dziećmi z autyzmem: beneficjentów z poprzedniej edycji oraz nowych zgłaszających się do Stowarzyszenia.
 

6. Wartość projektu

510 050,00 zł
 

7. Kwota dofinansowania ze środków PFRON

510 050,00 zł
 

O projekcie