Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Projekty - Inne

keyboard_arrow_up

Jak wspierać dziecko z ASD

Як підтримувати дитину з РАС

1. Cele projektu

Projekt odpowiada na najpilniejsze potrzeby zidentyfikowane podczas realizacji projektu „Razem damy radę”.
Wnioskodawca i partnerzy zgodnie uznali, że wśród wielu wyłonionych potrzeb dominują dwie:

  1. Dostępnego, fachowego wsparcia terapeutycznego, psychologicznego i szkoleniowego rodzin dzieci z ASD,
  2. Wzmocnienia stowarzyszenia „Вірю в тебе” (Viryu v tebe) poprzez włączenie rodziców w jego działalność, podniesienie poziomu zarządzania organizacją i zbudowanie swojego zespołu specjalistów.

Cele projektu ustalone wspólnie przez partnerów, odnoszą się do obydwu z wymienionych potrzeb:
  • Cel 1: wzrost wiedzy o ASD i umiejętności codziennej pracy z dzieckiem z ASD w środowisku rodzinnym z uwzględnieniem współpracy wszystkich członków rodziny.
  • Cel 2: wzrost kwalifikacji terapeutów z „Вірю в тебе” (Viryu v tebe) oraz z „Інклюзивно-Ресурсний Центр м. Самбір” (Inkluzywnego Centrum Zasobów miasta Sambor) w zakresie terapii dzieci z ASD.

2. Planowane efekty

Rezultat 1.:

  • 17 Rodziców/opiekunów faktycznych pogłębiło swoją wiedzę na temat autyzmu oraz postępowania z dzieckiem z ASD.
Rezultat 2.:
  • 6 terapeutów-stażystów, uczestników warsztatów poszerzyło swoją wiedzę o autyzmie o zasady i metody prowadzenia terapii dzieci z ASD i zdobyło praktyczne umiejętności w tym zakresie.

3. Termin realizacji projektu

01 czerwca 2019 r. - 31 października 2019 r.
 

4. Wartość projektu

71 514,00 zł
 

5. Wkład Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

59 994,00 zł
 

O projekcie