Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem
keyboard_arrow_up

Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Programy realizowane ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej

 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Uprzejmie informujemy, że SPOA Dalej Razem realiuzuje projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.


Dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowy

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z umową, łączna kwota dofinansowania wynosi
1 000 384,00 zł.

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 
O projekcie

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” - edycja 2022

Dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowy

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Wartość dofinansowania:

 • 1 200 500,00 zł

Całkowita wartość:

 • 1 201 200,00 zł

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 
O projekcie

„Mieszkam sam”

Projekt „Mieszkam sam” jest dofinansowany
z państwowych funduszy celowych.

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa funduszu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania:
„Mieszkam sam”

 

Wartość dofinansowania:

 • I rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 530 400,00 zł
 • II rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 581 942,40 zł
 • III rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024: 670 927,00 zł

Całkowita wartość zadania:

 • I rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 559 886,40 zł
 • II rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 611 428,80 zł
 • III rok projektowy 01.04.2023 - 31.03.2024: 706 239,00 zł

Krótki opis:

Zwiększanie samodzielności osób z autyzmem oraz ich kompetencji do funkcjonowania poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych


 
O projekcie

„Droga do samodzielności osób z autyzmem II”

Projekt „Droga do samodzielności osób z autyzmem II”
jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych.

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa funduszu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania:
„Droga do samodzielności osób z autyzmem II”

 

Wartość dofinansowania:

 • I rok projektowy 01.04.2020 - 31.03.2021: 1 053 833,30 zł
 • II rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 1 116 700,00 zł
 • III rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 1 121 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

 • I rok projektowy 01.04.2020 - 31.03.2021: 1 111 833,30 zł
 • II rok projektowy 01.04.2021 - 31.03.2022: 1 175 700,00 zł
 • III rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 1 180 000,00 zł

Krótki opis:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym poprzez usamodzielnianie w mieszkaniach treningowych.


 
O projekcie

„Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem VI”

Projekt „Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem VI”
jest dofinansowany z państwowych funduszy celowych.

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa funduszu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania:
„Zielonogórski Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla Osób z Autyzmem VI”

 

Wartość dofinansowania:

 • I rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 1 738 750,00 zł

Całkowita wartość zadania:

 • I rok projektowy 01.04.2022 - 31.03.2023: 1 757 662,92 zł

Krótki opis:

Celem projektu jest stworzenie Osobom z autyzmem takich warunków terapii i rehabilitacji, aby miały szansę na rozwój i niezależność w stopniu umożliwiającym Im osiągnięcie sukcesu mierzonego indywidualnie. Poziom samodzielności jaką osiągną pozwoli być Im wolnymi, bo Samodzielność to Wolność.


 
O projekcie