Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem
keyboard_arrow_up

Programy realizowane ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że SPOA Dalej Razem realiuzuje projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.


Dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowy

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z umową, łączna kwota dofinansowania wynosi
1 000 384,00 zł.

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021